Ulotki produktowe

Ulotki produktowe przeznaczone do ekspozycji w miejsu sprzedaży. Klient: TiM S.A.