Czasopismo wewnętrzne Grupy Mokate

Czasopismo typu customer publishing, wewnętrzne, dla pracowników Grupy Mokate. Klient: Mokate.